TÖÖSTUS 4.0 baaskoolitus – tootmise digitaliseerimine

Industry 4.0 baaskoolitus

KELLELE – Koolitus on soovituslik kõigile tootmises töötajaile (nii komplekteerijatele, operaatoritele, pakkijatele, käsitöölistele, meistritele, tootmiskorraldajatele kui ka -juhtidele). Suurte muutuste keerises on tähtis säilitada oma väärtus tootmise jaoks.

KASU – Muuda digitaliseerimisest ja neljanda tööstusrevolutsiooni tehnoloogiate pealetungist tingitud muutused tootmiskeskkonnas enda eelisteks. Digitaliseerimine ja üldine neljanda tööstusrevolutsiooni tehnoloogiate pealetung võib tunduda esmapilgul hoomamatu. Sellega kaasnev automatiseerimine ja ametikohtade kadumine tootmises on reaalsus. Koolitus aitab luua süstematiseeritud arusaama toimuvatest muutustest ja tehnoloogiatest ning aitab tõsta konkurentsivõimet. 

Õppe sisu

  • Tööstusrevolutsioonide tutvustus ja oodatavad väljundid.
  • Küber-füüsilise tootmissüsteemi olemus.
  • Informatsioon ja andmete liikumine.
  • Süsteemne ülevaade digitaliseerimise tehnoloogiatest ja kaasnevatest muutustest töökeskkonnas.
  • Tootlikkuse mõõtmise viisid. Tootmisseadmete ja –keskkonna monitooring.
  • Näiteid arendatavate tehnoloogiate reaalsetest näidislahendustest.
  • TÖÖSTUS 4.0 – põhine tootmisprotsessi analüüs.

Õppe kogumaht – 6 akadeemilist tundi (auditoorse töö osakaal 85%, iseseisva töö osakaal 15%)

Järgmised toimumisajad

  • 28.10.2021 kell 10:00 – 15:30 (veebikoolitus)
  • Ajad ei sobi? Paku sobiv aeg info@pidevareng.ee ja arvestame sellega uute koolituste planeerimisel.

Koht – veebikoolitus Zoom vahendusel

Osalustasu – kontaktkoolituse hind 179 eurot. Veebikoolitustel erihind 59 eurot

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Küsi lisa otse koolitajalt tanel@pidevareng.ee

 

Koolitaja Tanel Aruväli on volitatud mehaanikainsener, ta on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi tootmistehnika erialal. Tema rohkem kui 10 aasta pikkune seotus tööstusettevõtetega on teoreetiliste teadmiste kõrvale andnud talle ka praktilised oskused digitaliseerimisel, tootlikkuse kasvatamisel ning muudatuste ellu viimisel ja juurutamisel.  Lisaks tegeleb ta igapäevaselt enesetäiendamisega. Tema ideoloogiaks on pidev areng.

 

Tema esimene kokkupuude Industrie 4.0 (Tööstus 4.0, Industry 4.0) temaatikaga oli juba 2013. aastal Saksamaal Saarlandi ülikoolis külalisteadurina. Saksamaal oli tal võimalus konsulteerida ka  kohaliku teaduskeskuse DFKI  töötajatega, kes arendasid tööstus 4.0 tehnoloogiaid. Meenutuseks, 2013. aastal ei olnud Tööstus 4.0 temaatika veel Eestis kanda kinnitanud ja Tanel oli üks esimesi (tõenäoliselt esimene) eestlane, kes selle programmi kodumaal Saksamaal sügavamalt  Industry 4.0 alamvaldkondades end koolitas. Sealt saadik on Tööstus 4.0 temaatika talle väga hingelähedane ja oma tegevustes tootmisvallas on ta Industry 4.0 eesmärgid alati eeskujuks seadnud.