Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutus lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täiskasvanute täiendkoolituse standardist.

1.      Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ning kord

 • Õppekavad valmistatakse ette vastava õppekava koolitajate ja täienduskoolitusasutuse juhatuse koostöös.
 • Õppekavasid täiendatakse ja uuendatakse jooksvalt vastavalt tehnoloogia arengule, keskkonna muutustele, sihtgrupi vajadustele ja osalenute tagasisidele.
 • Õppekavad avalikustatakse veebilehel pidevareng.ee hiljemalt vastava õppekava kursusele registreerumisega alustamise päeval.

2.      Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ning kord

 • Koolituskeskuse täiskasvanute koolitajad peavad olema läbinud doktoriõppe või õppima doktoriõppes. Soovitatav on omada kutsetunnistust.
 • Koolitusprogrammid valmistatakse ette vastava õppekava koolitajate ja täienduskoolitusasutuse juhatuse koostöös, et tagada koolitaja kvaliteet igal õpetataval alateemal.
 • Koolitusel osalenute tagasisidet ja lõputesti tulemusi analüüsitakse peale iga koolitust koolitaja kvaliteedi hindamiseks ja koolitajale tagasiside andmiseks.
 • Negatiivse tagasiside või kaebuse korral koolitaja kohta (I) teavitatakse sellest koolitajat, (II) arutatakse, mis põhjustas sellise tagasiside tekitanud olukorra ja (III) kuidas tulevikus sellist olukorda vältida.

3.      Täienduskoolituskursusega seotud õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ning kord

 • Koolitused viiakse läbi õppeklassides, mis on valitud vastavalt koolituse eripärale.
 • Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse tüübist, kuid komplekteeritakse piisavalt väikesed, et tagada individuaalne lähenemine ja areng igale osalejale kogu õppeprotsessi vältel.
 • Koolitusel osalenute tagasisidet õppekeskkonna kohta analüüsitakse peale iga koolitust, et hinnata õppekeskkonna kvaliteeti. Analüüsi tulemusi võetakse arvesse õppekeskkonna kvaliteedi tagamisel.

4.      Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Tagasiside kogumise eest vastutab täienduskoolitusasutuse pidaja juhatus.
 • Koolitajalt kogutakse suulist tagasisidet peale koolituse lõppu.
 • Koolitusel osalenutelt kogutakse tagasisidet peale koolituse lõppu tagasiside ankeedi vormis. Ankeedis kogutakse tagasisidet vähemalt koolituse korralduse, koolituse sisu, õppekeskkonna ja koolitaja kohta. Ankeeti on võimalik täita nii paberil kui ka elektrooniliselt. Tagasisidet analüüsitakse peale iga koolitust ja tulemustest lähtuvalt viiakse sisse jooksvalt parendusi täienduskoolituste tippkvaliteedi tagamiseks.